מדידה לצורך קבלת היתר בניה

מדידה להיתר בניה היא חיונית אם ברצונך לבנות על נכס בדרום, אך תהליך קבלתו הוא ארוך ויכול להימשך זמן רב, במיוחד אם ברצונך לקבל היתר לבניין חדש, כגון מגורים. או בניין מסחרי.

אם נדרשת הרחבה של היתר הבנייה או אישור התכנון

עליך לפנות בדלפק הקבלה של משרדך כדי לבדוק את ההרחבה או את אישור התכנון. ניתן גם להגיש בקשה להיתרי בנייה מורחבים על ידי פנייה למפקח בנייה או למחלקת פיקוח הבניין במחוז דרום.

ניתן להגיש בקשות למשרד הבניין והפיקוח או למפקח הבניין שלך

תוכל למצוא יישומים אלה על ידי קישור לאתר המחלקה לבדיקת בניינים במחוז דרום. ניתן להגיש בקשות אלה למועצת פיקוח הבניין של מחוז דרום או לפיקוח על בניין מחוז דרום.

למידע נוסף

בקרו באתר פיקוח היתר הבנייה או צרו קשר עם מחלקת הבנייה והבדיקה של מחוז הדרום או עם מועצת פיקוח הבניין  למידע נוסף. למידע נוסף אודות היתרי בנייה ובדיקות במחוז דרום, אנא צרו קשר עם משרד פיקוח היתרי הבנייה.

עבודה הפטורה מדרישות היתר לתכנון עשויה לדרוש היתר או בדיקה טכנית, ומונה תוכנית הייעוד עשוי לספק מידע זה. יש לקבל אישורי הריסה מרשות פיקוח הבניין, ונדרש טופס אימות (HPC).

אם נדרש אישור

יינתן טופס בקשה המפרט את התנאים להגשת בקשה להיתר בנייה. את המסמכים הנדרשים להיתר, אשר לא הוגשו עם הבקשה, יש להגיש לפני מתן היתר הבנייה ולדרוש העתק מהבקשה לקבלת שירותי מים והיתר כניסה וטופס בדיקה. בקשה לאספקת מים והיתר לדרכי גישה יש להגיש גם לפני היתר הבנייה ועליה להשתמש בטופס HPC ובטופס תקף לבדיקה ובדיקה של מבנים.

תוכנית אישור התכנון מאושרת על ידי השמאי על סמך הבקשה המקורית ורובם דורשים בדיקות מרובות. לאחר כל סקירה מתבצעת סקירה נפרדת אשר יכולה להשפיע על אישור היתרי הבנייה.

קיימת אפשרות שאינך זקוק להיתר בניה

דבר שימושי לפני הגשת בקשתך. אם אתה בטוח שאתה זקוק לאחד כזה או לא, תוכל לפנות לרשות הבנייה של העיר שלך לקבלת מידע נוסף. אם יש לך ספק, המשך לקרוא את אישורי הבנייה והיתר התכנון של עירך, המחוז או המדינה שלך.

המידע הבא נועד להודיע על דרישות היתר הבנייה לאחר אישורו ותחול על כל היתרי הבנייה. זה לא יתפרש כאישור של היישום עצמו או כל אחד מתכניו.

ניתן גם היתר בנייה אם אינך הבעלים של הנכס ואין לך זכות חוקית להתערב בו

ניתן ליצור קשר עם כל מי שזכאי לפעול כנציג של בעל נכס. מרבית האישורים ניתנים באמצעות מרכז פיקוח והיתרים לבנייה וניתן להשיג אותם רק באמצעות הליך פיקוח, בדיקה ואישור בניה.

דרישות ההיתר משתנות מאוד מאזור לאזור

עם זאת, והדרך היחידה לדעת בוודאות אם נדרש היתר היא להתקשר לרשות הבנייה המקומית ולתאר את העבודה שאתה רוצה לעשות. אם יש לך ספק אם אתה זקוק להיתר בניה, אנו ממליצים שתברר עם מחלקת הבניין שלך לפני תחילת הפרויקט. דבר נוסף שיש לשים לב: אם אתם עוברים לפני הריסה או הרחבה או שינוי או שינוי אכלוס של הבניין, עליכם לפנות תחילה לרשות היתר הבנייה ורשות הבדיקה ולקבל את האישור הדרוש. הבעלים, החותם המוסמך או הקבלן שמתכוון להאריך, לשנות, לשנות או לעצב מחדש את אכלוס הבניין צריך קודם לקבל את כל האישורים הנדרשים. כדי לקבל היתר בנייה לפרויקטים שלך, תחילה עליו לעבור במרכז פיקוח ואישור הבניין.

מי שממלא את הבקשה ועובד בפרויקט דיור יכול לצפות לאישור תכנון תוך שבועיים. כל מי ששוכח את אישור התכנון שלו ונאלץ לקפוץ בדרגות המועצה זקוק להיתר תכנון כדי לקבל אותו.

עליך להביא את הדברים הבאים בעת הגשת בקשה להיתר בנייה. אנא צרו קשר עם משרד הבינוי והטכנולוגיה לקבלת טופס להארכת היתר הבנייה.

כל מבקש המגיש תוכנית להיתר תכנון חייב להגיש שלוש קבוצות שלמות בעת הגשת הבקשה

סוג ההיתר מובן מאליו למדי, שכן היתר הבנייה מכסה מגוון רחב של סוגי בניינים, החל מבתים צמודי קרקע ועד דירות דופלקס. היתרי בנייה משולבים מכוסים בתכנית להרחבת היתרי בנייה של משרד הבינוי והטכנולוגיה. היתר בנייה מחייב אתכם לעבוד על בית משפחתי יחיד או דו משפחתי או שילוב של שני בניינים או יותר עם מספר זהה של יחידות.

 
עבור פרטים נוספים אודות מדידה לצורך קבלת היתר בניה עליך לבדוק ב- surveyor10.co.il